เรียนท่านผู้ใช้บริการพ้นที่เว็บไซต์

กรุณา Update Version เว็บไซต์ของท่านโดยด่วน
คลิกที่นี่

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรมการใช้งานและจัดทำเว็บไซต์ด้วย โปรแกรม Joomla และให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่เว็บไซต์ ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ จึงใคร่ขอเชิญท่านผู้ดูแลเว็บไซต์ที่จัดทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla เข้าร่วมอบรมและ Update Version ให้เป็นปัจจุบัน โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
https://training.cc.psu.ac.th/ หรือที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2078
14 กุมภาพันธ์ 2563

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขณะนี้ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ทำการปิดกั้น Ftp จากภายนอก ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยระดับหนึ่ง โดยหากท่านต้องการเข้าสู่เว็บไซต์
ผ่านทาง Ftp กรุณาดำเนินการผ่านทาง Vpn ของมหาวิทยาลัย
13 มีนาคม 2560

รายละเอียด WebHosting

รายละเอียด Webhosting เป็นการให้บริการในรูปแบบต่างๆของ Serverพร้อม Spec ของเครื่อง Server ที่แบ่งประเภทของการให้บริการจากทางศูนย์คอมพิวเตอร์

Read More

รูปแบบการให้บริการ

เป็นรูปแบบของการให้บริการจากทางศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่ให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษา รวมถึงกลุ่มต่างๆที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้บริการ

Read More

เอกสาร / คู่มือ / ระเบียบ

พื้นที่รวบรวม ขั้นตอน / เอกสาร / คู่มือ / ระเบียบการใช้งาน และการให้บริการต่างๆ จากศูนย์คอมพิวเตอร์ ท่านสามารถ Download ได้จากที่นี่

Read More


อบรม-ประชาสัมพันธ์

ศูนย์คอมพิวเตอร์  จัดอบรมการทำเว็บไซต์   ณ. ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สามารถติดต่ามชมภาพได้ที่ 

facebook : กลุ่มงานบริการวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

วืดิทัศน์

KM WebHosting

1 เพียงแค่ 1 วัน คุณก็สามารถจัดทำเว็บไซต์ได้ด้วยตัวคุณเอง ด้วยโปรแกรม CMS Made Simple สนใจโทร 2078

2 ฉีก กฎของการทำเว็บไซต์กับ Joomla Framework สร้างเว็บไซต์อย่างอิสระตามจินตนาการของคุณ สนใจโทร 2078

3 เตรียมพบกับ Microsoft Expression web ผู้สรรสร้าง Static Web อย่างง่ายด้วยตัวคุณเอง.