รายละเอียด WebHosting

Linux Server Hostingคำอธิบายเพิ่มเติม
เป็น Server ที่ให้บริการสำหรับหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. Linux Server
2. ให้บริการ Php
3. ให้บริการฐานข้อมูล MySql

 

Windows Server Hostingคำอธิบายเพิ่มเติม
เป็น Server ที่ให้บริการสำหรับหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. Windows Server 2012
2. ให้บริการ Php , Asp , Asp.net
3. ให้บริการฐานข้อมูล MySql

Server สำหรับเว็บไซต์ส่วนตัวคำอธิบายเพิ่มเติม

1. เป็นบริการที่ให้บริการเว็บไซด์ส่วนตัว ภายใต้โดเมนเนม .space.psu.ac.th สำหรับบุคลากรและนักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
2. ให้บริการโดยสามารถลงทะเบียนพร้อมรับพื้นที่และชื่อโดเมนเนม
3. บริการนี้ จะ Support Application ที่มีให้ใช้งานตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดไว้ให้ กรณีเป็น Application อื่นๆที่ท่านติดตั้งเอง ท่านต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเอง
4. บริการนี้ไม่มีบริการสำรองข้อมูล เนื่องจากว่าท่านสามารถสำรองข้อมูลได้ด้วยตัวท่านเอง