เรียนท่านผู้ใช้บริการพ้นที่เว็บไซต์

รายชื่อเว็บไซต์ที่ต้องทำการ Update Version โดยด่วน
คลิกที่นี่

ขณะนี้ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ทำการปิดกั้น Ftp จากภายนอก ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยระดับหนึ่ง โดยหากท่านต้องการเข้าสู่เว็บไซต์
ผ่านทาง Ftp กรุณาดำเนินการผ่านทาง Vpn ของมหาวิทยาลัย
13 มีนาคม 2560
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เนื่องจากขณะนี้มีการพยายามโจมตีเว็บไซต์ที่ใช้งานด้วย โปรแกรม Joomla ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ดูแลเว็บไซต์ ได้ทำการ Update Version ให้เป็นปัจจุบันด้วย โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
cc-server-admin@group.psu.ac.th หรือที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2078
8 สิงหาคม 2559

รายละเอียด WebHosting

รายละเอียด Webhosting เป็นการให้บริการในรูปแบบต่างๆของ Serverพร้อม Spec ของเครื่อง Server ที่แบ่งประเภทของการให้บริการจากทางศูนย์คอมพิวเตอร์

Read More

รูปแบบการให้บริการ

เป็นรูปแบบของการให้บริการจากทางศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่ให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษา รวมถึงกลุ่มต่างๆที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้บริการ

Read More

เอกสาร / คู่มือ / ระเบียบ

พื้นที่รวบรวม ขั้นตอน / เอกสาร / คู่มือ / ระเบียบการใช้งาน และการให้บริการต่างๆ จากศูนย์คอมพิวเตอร์ ท่านสามารถ Download ได้จากที่นี่

Read More


อบรม-ประชาสัมพันธ์

ศูนย์คอมพิวเตอร์  จัดอบรมการทำเว็บไซต์ Static Web ด้วย Microsoft Expression  วันที่ 22 มีนาคม 2559 ณ.ห้อง 103 ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สามารถติดต่ามชมภาพได้ที่ 

facebook : กลุ่มงานบริการวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

วืดิทัศน์

KM WebHosting

1 เพียงแค่ 1 วัน คุณก็สามารถจัดทำเว็บไซต์ได้ด้วยตัวคุณเอง ด้วยโปรแกรม CMS Made Simple สนใจโทร 2078

2 ฉีก กฎของการทำเว็บไซต์กับ Joomla Framework สร้างเว็บไซต์อย่างอิสระตามจินตนาการของคุณ สนใจโทร 2078

3 เตรียมพบกับ Microsoft Expression web ผู้สรรสร้าง Static Web อย่างง่ายด้วยตัวคุณเอง.