บันทึกความรู้

KM WebHosting

AppID ของ Ionview ไม่สามารถ upload ได้

Added on 23.06.2559

AppID ของ Ionview ไม่สามารถ upload ได้

1. เข้าที่ Ionview
2. สร้าง App ใหม่ (จะมี AppId ใหม่ขึ้นมา)
3. Log in at apps.ionic.io
4. Create a new App and specify the name of your App.
5. Copy the App ID to your clipboard for use in the next step.
6. In your terminal window use command:
    ionic link <copied-app-id>
    Where <copied-app-id> is your own App ID copied to your clipboard in step 3.
7. In your terminal window use command:
8. ionic upload

 


แสดงผลไม่เป็นภาษา ???? ใน Mysql

23.06.2559

ข้อมูลในฐานข้อมูลแสดงผลเป็นภาษาไทย

 

ข้อมูลในฐานข้อมูลแสดงผลเป็นภาษาไทย แต่เมื่อ View ดูที่ Browser ไม่สามารถอ่านได้เป็นตัว ??? ให้ทำการเพิ่มบรรทัดที่เป็น Utf8 ลงไป


ใช้ ionic แล้ว error

23.06.2559

ไม่สามารถใช้งาน ionic serve , ionic -v และอื่นๆ

 

สามารถแก้ไขได้ที่

AppData\Roaming\npm\node_modules\ionic\

node_modules\

ionic-app-lib\lib

โดยแก้ไขไฟล์ชื่อ config.js จากเดิม

CONFIG_FILE: '.ionic/ionic.config', เปลี่ยนเป็น  
CONFIG_FILE: './ionic/ionic.config'
 
App บน Mobile

23.06.2559

ขั้นตอนการจัดทำ Application บนมือถือ

1. ทำการติดตั้ง node.js
2. ทำการติดตั้ง Cordova
3. ทำการติดตั้ง Ionic
4. ทำการติดตั้ง Editor ในที่นี้ใช้ WebStom