สมัครใช้บริการ

สมัครพื้นที่เว็บไซต์ Static Web ขั้นตอนที่ 1

การสมัครพื้นที่เว็บไซต์ Static Web สำหรับนักศึกษา
ขั้นตอนที่ 1
คลิกที่นี่

สมัครพื้นที่เว็บไซต์ Static Web ขั้นตอนที่ 2

การสมัครพื้นที่เว็บไซต์ Static Web สำหรับนักศึกษา
ขั้นตอนที่ 2
คลิกที่นี่

เปลี่ยนรหัสผ่านกรณีไม่สามารถใช้งานได้

กรณีนักศึกษาไม่สามารถเข้าใช้งานได้ กรุณาเปลี่ยนรหัสจากเมนูนี้
คลิกที่นี่